keeplink 4系千兆2光8 SFP
keeplink 4系千兆2光8 SFPkeepLiNK 千兆2光8电KP-9000-45-2GX8GT工业交换机SFP/单模单纤/单模双纤/多模双纤光接口可加POE支持定制keepLiNK 千兆2光8电KP-9000-45-2GX8GT工业交换机SFP/单模单纤/单模双纤/多模双纤光接口可加POE支持定制keepLiNK 千兆2光8电KP-9000-45-2GX8GT工业交换机SFP/单模单纤/单模双纤/多模双纤光接口可加POE支持定制keepLINK千兆2光8电工业交换机非管理型导轨式工业级光纤收发器SFP接口 光电转换器

keepLiNK 千兆2光8电KP-9000-45-2GX8GT工业交换机SFP/单模单纤/单模双纤/多模双纤光接口可加POE支持定制

9,999.00 ¥

  
商品编号: 不适用  分类:,  

颜色分类

2光8电千兆SFP, 2光8电千兆SC单模单纤A端, 2光8电千兆SC单模单纤B端, 2光8电千兆SC单模双纤, 2光8电千兆SC多模双纤, 加POE供电